รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
2 ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ บ้านหนองปลาไหล   ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 038444544
Email : bannongplalai.chon1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :