ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
2 ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ บ้านหนองปลาไหล   ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 038444544
Email : bannongplalai.chon1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :