ดูงานสภานักเรียน 60
ดูงานสภานักเรียน 60
เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ขึ้น โดยมี ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่คณะผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนบ้านหนองชาก โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โรงเรียนบ้านชากพุดซา โรงเรียนบ้านโสม โรงเรียนบ้านบึงกระโดน โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านมาบคล้า โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา โรงเรียนบ้านป่ายุบ