ภาพกิจกรรม
อบรมดับเพลิง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) มอบหมายให้นายมานพ กองศรี และนางสาวรัตติยากรณ์ กุลเมือง นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองบ้านบึง (รัตติยากรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,16:12   อ่าน 72 ครั้ง