ภาพกิจกรรม
ประเมินห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิต (3 ดี) ตามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการห้องสมุด และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุด และขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินห้องสมุดทุกท่านที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดให้มีคุณภาพในการให้บริการต่อไปครับ (ศรายุทธ...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,15:31   อ่าน 108 ครั้ง