ภาพกิจกรรม
แข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา สิริวัฒนาศาสตร์ นำครูและนักเรียนชั้นอนุบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านบึง ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สุภาภรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,15:46   อ่าน 75 ครั้ง