ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่ ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอีกด้วย (สุภาภรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,15:51   อ่าน 100 ครั้ง