ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน 60
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 โดยมีนางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน โดยภายในกิจกรรมได้ส่งเสริมให้่นักเรียนรู้จักวัฒนธรรม ภาษา และ ข้อมูลทั่วไปในกลุ่มอาเซียน (สุภาภรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,16:02   อ่าน 126 ครั้ง