ภาพกิจกรรม
มูลนิธิโชคมังกร ตัดผมนักเรียน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มูลนิธิโชคมังกร อำเภอบ้านบึง ตัดผมให้กับนักเรียนชายและหญิง ชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 (รัตติยากรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,09:53   อ่าน 98 ครั้ง