ภาพกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ คือ
1) การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
3) การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โดยมีนางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ได้เป็นตัวแทนของ สพป.ชบ.เขต 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ 2 รายการ มีผลการแข่งขันดังนี้
1) ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
2) ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
3) เหรียญทอง อันดับ 7 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,16:51   อ่าน 111 ครั้ง