ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการศึกษา 2/2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ต้อนรับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องพัฒนาวิชาการ 
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:03   อ่าน 12 ครั้ง