ภาพกิจกรรม
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ได้ส่งนักเรียนพร้อมครูผู้สอน เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 รายการ คือ 1) การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6  2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6  3) การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  4) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องกทางการเรียนรู้ป ป.1-ป.6 ... เป็นกำลังใจให้กับลูกๆ บ้านหนองปลาไหล สพป.ชบ.เขต 1 ด้วยนะครับ smiley
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:17   อ่าน 9 ครั้ง