ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมแสดงนิทรรศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) นำตัวแทนนักเรียนและครู เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดและนิทรรศการการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:26   อ่าน 5 ครั้ง