ภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) โดยคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวํฒนธรรมไทย วันลอยกระทง โดยจัดให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดทำกระทงใบตองดอกไม้สด ณ อาคารพาโชค
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:32   อ่าน 11 ครั้ง