กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ นาคพุฒ
ครู คศ.1

นางสาวมารินี หลงกาสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0